پروژه ها

پروژه های در حال اجرا

بام سبز ساختمان شخصی

نام پروژه: بام سبز ساختمان شخصی

آدرس: لواسان خیابان زین الدین

مصالح: سنگ و زیرسازی بام

مساحت: 210 مترمربع

پیشرفت پروژه: در حال اجرا

 

بام سبز ساختمان شخصی

نام پروژه: بام سبز ساختمان شخصی

آدرس: زعفرانیه خیابان الف

مصالح: چوب پلاست – چمن مصنوعی – سنگ – گیاهان طبیعی

مساحت: 310 مترمربع

پیشرفت پروژه: طراحی اولیه

 

فضا سازی بالکن ساختمان شخصی

نام پروژه: فضا سازی بالکن ساختمان شخصی

آدرس: کیاسر

مصالح: چوب ترمو – گیاهان سبز

گلدان فایبر پلاستیکی – گیاهان طبیعی - نورپردازی

مساحت: 35 مترمربع

پیشرفت پروژه: طراحی اولیه

بام سبز ساختمان شخصی

نام پروژه: بام سبز ساختمان شخصی

آدرس: لواسان

مصالح: چوب پلاست و چمن مصنوعی و چوب ترمو و آبنما

مساحت: 120 مترمربع

پیشرفت پروژه: طراحی اولیه

 

محوطه سازی ویلا شخصی

نام پروژه: محوطه سازی ویلا شخصی

آدرس: دماوند گیلاوند

مصالح: سازه فلزی – کف سازی – گیاهان طبیعی - نورپردازی

مساحت: 130 مترمربع

پیشرفت پروژه: طراحی اولیه

 

بام سبز ساختمان شخصی

نام پروژه: بام سبز ساختمان شخصی

آدرس: پاسداران بوستان هشتم

مصالح: چوب پلاست – چمن مصنوعی

گیاهان طبیعی - نورپردازی

مساحت: 160 مترمربع

پیشرفت پروژه: در حال اجرا

محوطه سازی ویلا شخصی

نام پروژه: محوطه سازی ویلا شخصی

آدرس: افجه خیابان خانی

مصالح: چوب روس - سازه فلزی - گیاهان طبیعی - نورپرداز

مساحت: 1400 مترمربع

پیشرفت پروژه: طراحی اولیه

 

محوطه سازی کلبه شخصی

نام پروژه: محوطه سازی کلبه اقامتی/پذیرایی شهرداری

آدرس: لواسان محوطه گلخانه های شهرداری

مصالح: چوب پلاست – چمن مصنوعی

گیاهان طبیعی – نورپردازی - سنگ

مساحت: 250 مترمربع

پیشرفت پروژه: در حال اجرا

بام سبز رستوران قاضی

نام پروژه: بام سبز رستوران قاضی

آدرس: لواسان میدان پیام رستوران قاضی

مصالح: چوب پلاست - باغچه سازی

تأسیسات آبنما - ساخت آبنما

مساحت: 800 مترمربع

پیشرفت پروژه: در حال طراحی

بام سبز فرمانیه

نام پروژه: بام سبز ساختمان شخصی

آدرس: فرمانیه خیابان لادن

مصالح: وود پلاست - فلاور باکس - باغچه سازی و کف سازی

مساحت: 340 مترمربع

پیشرفت پروژه: طراحی اولیه

 

بام سبز ساختمان جردن

نام پروژه: بام سبز ساختمان شخصی

آدرس: جردن کوچه همشهری

مصالح: شیشه - سازه سبک - وود پلاست - کف سازی

مساحت: 370 مترمربع

پیشرفت پروژه: در حال طراحی

 

بام سبز لواسان

نام پروژه: بام سبز ساختمان شخصی

آدرس: لواسان بلوار امام خمینی کوچه خدابنده‌ لو

مصالح: باغچه سازی - تأسیسات و ساخت آبنما

سازه سبک - چوب پلاست

مساحت: 220 مترمربع

پیشرفت پروژه: در حال اجرا

بام سبز دروس

نام پروژه: بام سبز ساختمان شخصی

آدرس: دروس کوچه نور

مصالح: کف سازی - باغچه سازی - سازه سبک

آبنما - چوب پلاست

مساحت: 170 مترمربع

پیشرفت پروژه: در حال اجرا

بام سبز رستوران

نام پروژه: بام سبز رستوران

آدرس: پاسداران

مصالح: کف سازی - سازه سبک - چوب پلاست

مساحت: 410 مترمربع

پیشرفت پروژه: در حال طراحی