مقالات

بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با استفاده از بام سبز

بهترین گیاهان برای استفاده در روف گاردن

تاثیر پوشش گیاهی در صرفه جویی مصرف انرژی ساختمانها امری انکار ناپذیر است. مقالۀ حاضر راهکارهای صرفه جویی در مصرف انرژی را از طریق استفاده از پوشش گیاهی مناسب ارائه می دهد. می توان مصارف انرژی های خانگی که عمدتاً صرف گرمایش و سرمایش هوای ساختمان میگردد را کاهش داد. این بحث به طور کلی در دو بخش روشهای کاهش مصرف انرژی در تابستان و زمستان مورد مطالعه قرار می گیرد.

ادامه مطلب...

فاکتورهای موفقیت دیوار سبز

فاکتورهای موفقیت دیوار سبز

با توجه به نوین بودن فناوری دیوار های سبز، فاکتور هایی برای تضمین هر چه بیشتر موفقیت دیوار های سبز توسط محققین و کارشناسان جهاني شناسایی شده است. مهم ترین این فاکتور ها به شرح ذیل می باشد:

طراحی، سازه و اجرا - پوشش گیاهی - سيستم آبیاری - نگهداری و مراقب - طراحی، سازه و اجرا

هماهنگی و تعادل دیوار سبز با نما  و عملکرد عمومی ساختمان با تکیه بر حفظ ویژگی های بنیادی نمای ساختمان، به گونه ای که دیوار سبز به عنوان جزیی از طراحی ساختمان به شکلی صحیح و اصولی در نمای موجود ادغام شده و بخشی از کل ساختمان محسوب شود.

ادامه مطلب...

مزایای دیوار سبز

مزایای دیوار سبز

با توجه به پیشینه ی تاریخی استفاده از خشت وگل در معماری ایران، پوشش خزه، گلسنگ و انواع گیاهان علفی بر روی بام بناهای مناطق مختلف کشور چون آذربایجان، گیلان ومازندران، بام های خانه های کوهستانی و روستاها به صورت سنتی و از دیر باز مشاهده می شود. نمونه بسیار بارز آن، خانه های روستای ماسوله است که در آن بام خانه های پایین تر به عنوان حیاط خانه های بالایی عمل می کنند. در شهر تهران نیز شاهد نمونه های پراکنده ای از بام ها و بالکن های سبز هستیم. تصویر گیاهان بالا رونده ای که نمای ساختمان ها را در شهر تهران و دیگر شهرها پوشانده باشد نیز تصویر بیگانه ای برای ما نیست.

ادامه مطلب...