مقالات

تعریف فضای سبز و انواع آن

14 روش برای دکوراسیون بالکن و حیاط

عبارت «فضای سبز»، كمتر از نیم قرن است كه در فرهنگ و ادبیات شهرسازی جهان، از جایگاه خاصی برخوردار شده است. ایـن عبارت، معانی و مفاهیم متعدد و وسیعی را در بر میگیرد. «مهندسین مشاور عمران»، تعریف پیشنهادی زیـر را از فـضای سـبز ارایـه داده است: 

« فضای سبز شهری، بخشی از فضاهای باز شهری است كـه عرصـه هـای طبیعـی یـا مـصنوعی آن، تحـت اسـتقرار درختـان، درختچه ها، گلها، چمن ها و سایر گیاهانی است كه براساس نظارت و مدیریت انسان، با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصصهای مرتبط به آن، برای بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراكز جمعیتی غیر روستایی، حفظ، نگهداری و یـا احـداث میشوند »

ادامه مطلب...

هر آنچه درباره روف گاردن باید بدانید

چرا باید فرهنگ استفاده از بام سبز افزایش یابد؟

پوشش سبز در بام ساختمان ها در کشورهای اروپایی و ایالات آمریکا رشد چشمگیری داشته که دلیل عمده اش علاوه بر مبحث زیبایی شناسی معماری به عواملی چون عایق سازی طبیعی ساختمان استفاده از فضای مرده بام جهت خلق فضای دلپذیر  و خلق سطوح چشم نواز پاسخگو است. تلفیق ساختار مصنوع با طبیعت و کمک به کاهش آلودگی های جوی و افزایش نسبت اکسیژن هوا و غیره می باشد. مزایای زیست محیطی انکار ناپذیر روف گاردن ها در زمینه کاهش آلودگی ها کاهش گازهای گلخانه ای جذب آلاینده ها . کاهش دمای محیط پیرامون و کاهش میزان مصرف انرژی . بارها و بارها توسط متخصصین و پژوهشگران مورد سنجش قرار گرفته است .

ادامه مطلب...

تاثیر المان ها بر زیبای فضای سبز

تاثیر المان ها بر زیبای فضای سبز

انسان ها روزانه در برخورد با اولین عناصر و المان های سیما و منظرشهری از آن احساس آشفتگی بیرون آمده و به یک آرامش نسبی می رسند که با ادغام دو فاکتور مهم فضای سبز و زیبایی شناسی روحیه ای بالا در بین شهروندان ایجاد شده و درنهایت موجب بالا رفتن توانایی کار و کیفیت زندگی خواهد شد. همانگونه که نت های موسیقی از یک ضرب آهنگ خاصی پیروی می کنند تا موسیقی کامل و زیبایی را ایجاد کنند فضاهای سبز نیزدر کنار المان های بصری و سیمای منظر شهری باید هریک به موقع و به جا و متناسب باهویت شهر و منطقه نواخته شوند تا شهری زیبا وآرمانی ایجاد کنند.

ادامه مطلب...