مقالات

چگونگی طراحی المان های فضای شهری

چگونگی طراحی المان های فضای شهری

رشد روز افزون جمعیت ، بالا رفتن سطح آگاهی افراد و همچنین لزوم استاندارد سازی زندگی شهری بخصوص در کلانشهرها باعث شده است که افراد مسئول و دست اندرکار در فکر طراحی و زیبا سازی فضاهای شهری بیفتند.

المان ترکیب شکلهای هندسی و حجم ها به همراه تداعی خاطره ای خوش تاریخی پر افتخار یا ایجادحس خوبی ازنشاط و ارامش برای شهروندان است گاهی المان ها رادرقالب مجسمه ی شخصیتهای بزرگ تاریخی و گاهی به شکل نمادها و نشانه های یدیده ایم که برای لحظاتی ما را واداربه توقف و خیره شدن به خود کرده اند این تندیس ها دربیشتر موارد به نماد و نشانه ای برای محلی که درآن قرارگرفته اند تبدیل شده اند.

ادامه مطلب...

تاثیر و اهمیت گل و گیاه در سلامت

تاثیر و اهمیت گل و گیاه در سلامت

گل و گیاه‚ به عنوان یکی از شگفتی های خلقت از جنبه های مختلفی بر زندگی انسان تاثیر می گذارند. یکی از معجزات گل و گیاه ‚تاثیر بی نظیر آن در روان انسان است که جای بحث فراوان دارد. افرادی که در منازل خود حتی در آپارتمانهای کوچک خود‚ گل و گیاه نگهداری می کنند از روحیه متفاوتی نسبت به دیگران برخوردارند.

روانشناسان و روانپزشکان براین باور هستند که‚ افرادیکه با گل و گیاه سر و کار دارند‚ فشارهای کاری و محیطی و اضطراب های ناشی از آن کاهش پیدا می کند. لذا ‚توصیه میشود نسبت به تهیه گل و گیاه و یا گیاهان آپارتمانی (گلدان آپارتمانی) اقدام نموده تا به این صورت روحیه تان عوض شده و نگرش مثبت به زندگی پیدا کنید.

ادامه مطلب...

چگونه فضاهای عمومی منزل را به فضای سبز تبدیل کنیم

انواع لامپ در فضای سبز

فضای سبز یکی از ارکان اصلی تلطیف محیط است که با مدیریت مناسب می توان در ایجاد و نگهداری آن تلاش نمود. فضای سبز به عنوان ریه شهر ها عمل نموده که با افزایش فضای سبز می توان به  محیط زیست کمک کرد. در دنیای امروز ، فضاهای مستعد جهت احداث فضای سبز در حال کاهش و در قسمت هایی از شهرهای صنعتی، دیگر فضایی جهت احداث این مهم نیست. به همین جهت در بسیاری از شهر های صنعتی به خصوص تهران، با کاهش سرانه فضای سبز روبه رو هستیم که این امر هر سال رو به افزایش بوده و در آینده ای نه چندان دور حجم فضای سبز ثابت و جمعیت رو به افزایش خواهد بود.

ادامه مطلب...

انواع فضاهای سبز شهری

انواع فضاهای سبز شهری

امروزه اهمیت و نقش فضای سبز شهری در حیات شهرها و پایداری آن ها و تاثیرات فیزیکی و طبیعی آن درسیستم شهری و بازدهی های مختلف اکولوژیکی اقتصادی واجتماعی آن انکارناپذیر است تا آنجا که کاربری فضای سبز درشهرها و سرانه ی آن یکی از مباحث اساسی دربرنامه ریزی ومدیریت شهری تلقی می گردد پیش از هرنوع برنامه ریزی برای توسعه سبز شهری،باید معیارها و استانداردهای توسعه فضای سبز معین و مشخص شود. وضعیت موجود شهرها نه تنها برایجاد فضای سبز وسیع و مهم تر از همه برنامه ریزی شده و حساب شده را ایجاب می کند، بلکه بیش از هر زمان دیگر خواهان فضاهای سبز وسیع به منظور برقراری موازنه اکولوژیک درمقابل محیط های ساخته شده است.

ادامه مطلب...