مقالات

طراحی محیط و منظر در قرن بیستم

طراحی محیط و منظر در قرن بیستم

فرآيند شكل دهي به محيط همواره تحت تأثير نگرشهاي متفاوت نسبت به انسان،طبيعت و رابطه اين دو با هم قرار داشته و منجر به خلق انواع منظر شهري گرديده است. بررسي سابقه مداخله انسان در شكل دهي به محيط نشان دهنده تأثير دو گرايش متضاد "انسان همواره طبيعت" و "انسان حاكم بر طبيعت"است كه اولي حداقل تا قرن 16 ميلادي و دومي از بعداز آن بر اين فرآيند تسلط داشته‌اند. با آشكار شدن بحرانهاي محيطي قرن گذشته (Pepper,1996) ناشي از تسلط نگرش دوم، ديدگاه جديدي در حال شكل گيري است كه جنبه هايي از هر دو نگرش قبلي را شامل مي‌شود. در ديدگاه جديد انسان به جاي تقابل با طبيعت، با نيروهاي آن همراه مي‌شود و مجدداً قوانين آن را ارج مي‌نهد. اين نگرشي است به سوي طراحي منظر که  از تمركز بر خلق و سازماندهي مجموعه هاي كلان و عظيم به سوي طراحي هسته هاي شهري كوچكتر سوق مي‌دهد.

در اين نگرش علاوه بر پذيرش نقش علم و فن آوري،بر اهميت زمينه هاي طبيعي،آگاهي ‌هاي فردي،هنر و خلاقيت و در مجموع بر روشهاي نرم و انعطاف پذير به جاي روشهاي مقتدرانه در طراحي منظر شهري تأكيد مي‌گردد.

به طور جامع می توان گفت که در معماری منظر دو مفهوم (پایداری ) و (مکان ) مطرح می شود که اولی به توانایی محیط و منظر برای بقا و دومی به توانایی یک فضا برای برانگیختن تصاویر ذهنی مطلوب اطلاق می شود .طراحان منظر محیط های مصنوعی و طبیعی را تجزیه تحلیل . برنامه ریزی . طراحی و مدیریت و پرورش می دهند . آنها پارک ها. محوطه ها .خیابان ها. مسیرهای پیاده روی .میدان ها و دیگر پروزه هایی را طراحی می کنند که به تعریف یک جامعه کمک می کند .

رابطه ی پویا و تعاملی میان محیط  و منظر و معماری. چالش های منحصر به فردی را در مقابل طراح محیط و منظر قرار می دهد مثلا طراح محیط و منظر باید طرح را طوری ترتیب دهد که ماهیت محیط و منظر به صورت ساختار تعادلی پویا حفظ شود و در عین حال عناصر مختلف به یکدیگر پیوسته . سیستمی را به وجود اورند که از لحاظ تجربی رضایت بخش بوده و کارایی لازم را نیز داشته باشد .این مسئله با محیط و منظرهای  منطقه ای متفاوت و با فرهنگ و فن شناختی ناهمگن ما که به سرعت در حال تغییر است مشکلتر هم شده است .اگر بخواهیم طراحی محیط و منظر عملکرد . کارایی داشته و پایدار باشند تصمیمات طراحی محیطی باید با نظم پیچیده ی طبیعت ترکیب شده و به سیستمهای طبیعی و انسانی بپیوندند .

بسیاری از مناظر ما که به صورت حرفه ای طراحی شده اند فاقد همان چیزی هستند که یونانیان "جنیوس لوسی " ( روح مکان) نامیدند . یعنی روحی که تنها متعلق به آن سایت است . طراح باید این روح را کشف و تعریف کند تا دریابد سایت قرار است تبدیل به چه چیزی شود و با حساسیت فراوان آن را براساس عماکردهای پیشنهادی و فرم طراحی تعبیر و تفسیر کند و از این طریق روح سایت را آزاد کند و مفهوم روح مکان را درآن اصلاح نماید .

طراح برای ایجاد چنین زمینه هایی باید از خود همدلی نشان دهد .لازم است موقعیت احساسات وانگیزه  های کاربران را درک کند . این پروژه کدام آرمان ها . باورها و یا ارزش ها را تداعی خواهد کرد و آیا آنها را می توان به قالبی مادی و ملموس تبدیل کرد تا بازتاب حقیقی موقعیتی فرهنگی یا حال و هوای شخصی باشد.

طراحی محیط و منظر در قرن بیستم

نقش گیاهان در طراحی محیط و منظر

تقریبا در تمامی موقعیتهای طراحی سایت . جوامع گیاهان بیشترین اثر را در نحوه ی درک آن مکان دارند . در اکثر موارد . گیاهان مهمترین متغییر محیطی هستند که در ذهن بیننده تصوبر ایجاد می کنند .

درک حسی یک مکان تا حد بسیار زیادی به شکل بصری صورت می گیرد . همچنین در اکثر مواقع گیاهان بهتر از هر ماده دیگر مورد استفاده ی طراح سایت می توانند ویژگی بصری مکانی را تعیین نمایند بنابراین لازم است که طراح محیط و منظر گیاهان را به عنوان مصالح طراحی بصری بشناسند .

در طراحی گیاهان . درختان بزرگ و متوسط توده ی حجیمی را ایجاد کرده بر مقیاس بزرگ دلالت می کنند . اگر به منظور امتداد دادن خطوط یا ضرب آهنگ معماری به سوی فضای خارج کاشته شوند . تنه های آنها می تواند ویژگی معمارانه ای را در سایت وارد سازد .