مقالات

آشنایی با آجوگا

آجوگا

 

نام فارسی: آجوگا

نام علمی: AJUGA REPTANS

تیره - خانواده: LABIATAE - نعناعیان

 

نام گیاه: آجوگا - BUGLE

مشخصات گیاه:  گیاه آجوگا ، گیاهی می باشد همیشه سبز از خانواده نعناعیان .

گل: گل های بنفش رنگ و زیبای آجوگا در اواسط بهار ظاهر میشوند ، این گلها زنبورها و پروانه ها را به سوی خود جذب می کنند.

مکان: نور متوسط

حداقل دمای مورد تحمل: -15 درجه سانتی گراد

ازدیاد:  روش تکثیر از طریق تقسیم بوته و جداکردن استولون های ریشه دار شده دراوایل بهار و یا پاییز می باشد.

کاربرد: آجوگا بومی اروپا و شمال آمریکا می باشد و در شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا امروزه به وفور دیده می شود.