مقالات

تاریخچه روف گاردن

تاریخچه روف گاردن

با پيشرفت روزافزون شهرنشيني و افزايش بي رويه جمعيت، تعدد وسايل نقليه وکاربرد بيش از حد انرژيهاي فسيلي، افزايش الگوهاي بعضا کليشه اي و غير استاندارد را در زمينه توسعه شهري فراهم آورده است. اين روند در دراز مدت ناپايداري و معضلات زيست محيطي بسياري را در بسياري از کلان شهرها و کشورهاي توسعه يافته بوجود آورده است. در اين ميان به نظر مي رسد گسترش فضاهاي باز و سبز مي تواند در جهت ارتقاي کيفيت زيست محيطي و پايداري هرچه بيشتر معماري و شهرسازي معاصر موثر واقع شود.

ايده روف گاردن با رويكرد گسترش سطوح سبز در مراكز و فضاهاي متراكم شهري در دهه 1970 ميلادي مطرح گرديد. طراحي و ساخت روف گاردن با فوائدي چون بهبود کيفيت هوا تا 85% ذرات گرد و غبار، درجه حرارت خنکتر و رطوبت بيشتر از طريق تبخير طبيعي، جمع آوري 30 تا 100 درصد بارش سالانه از طريق زهکشي، کاهش هزينه هاي گرمايشي و سرمايشي و افزايش طول عمر بام هاي سنتي که با چمن پوشيده شده اند، مي تواند به صورت يک دستورالعمل اجرايي در ساختمان سازي آمده و در جهت استفاده از انرژي هاي پاک و توجه به محيط زيست و ساکنان آن در گستره زماني نامحدود به پايداري هر چه بيشتر معماري وشهرسازي بينجامد.

يك بام سبز يك بام از يك ساختمان است كه قسمتي از آن و يا تمام آن بوسيله پوشش گياهي و خاك پوشيده شده است.

اصطلاح روف گارن به پوشش هاي صرفا سبز با متريال گياهي و زنده اطلاق مي شود چنين سقفهايي علاوه بر محاسبات سقفهاي معمولي و نيازهاي اوليه آن معمولا داراي لايه هاي مختلفي نظير يك محفظه ريشه گياهان، لايه زهكشي و سيستم هاي آبياري است.

روف گاردن مدرن، نسبتا پديده هاي جديدي در صنعت ساختمان به شمار مي روند. ساختار اين بام ها از لايه هاي متعددي تشكيل شده كه به دقت بر روي بام بارگذاري مي شوند تا بستر مناسب براي رشد گياهان را فراهم آورد. روف گاردن از نظر تاريخي به دو دسته مدرن و سنتي تقسيم مي شوند. آنچه مشخص است پيشينه روف گاردن و يا بام هاي چمني  تاريخي طولاني را در بر مي گيرد. به استناد متون تاريخي شايد بتوان گفت كه نخستين باغ-بام ها به باغهاي معلق بابل در 7000 هزار سال پيش از ميلاد مسيح تعلق دارد.

تاریخچه روف گاردن

گرايش به داشتن بام هاي سبز مدرن و توسعه آن از كشور آلمان و دهه 1960 ميلادي آغاز شد و پس از آن در ساير كشورها گسترش يافت. پروفسور معماري منظر آلمان، هانس لوز به عنوان نظريه پرداز اين سيستم اعلام كرد كه روف گاردن نه به عنوان يك جز لوكس و گرانقيمت، بلكه بعنوان بخشي لازم و ضروري از يك ساختمان بايد به آن اضافه شود و در فرم نهايي ساختمان نقش داشته باشد. اين بام ها بخشي از يك استراتژي براي بهبود كيفيت محيط زيست شهري عمل خواهند كرد.

تاریخچه روف گاردن

اتخاذ سياست هاي عملي براساس اين نظريه در دهه هاي 60 و 70 ميلادي در آلمان سبب گرديد كه صرفا سبز كردن بام ها به عنوان يك هدف و از هر طريق ممكن مدنظر قرار گيرد. استفاده از گلدانهاي صنعتي و به شكل انبوه در تراس ها و بام ها، استفاده از پيچ هاي رونده براي سبز كردن نماي ساختمان ها از جمله اين روش ها بودند.

امروزه، مي توان تخمين زد كه 10 درصد از تمام بام هاي ساختمان هاي كشور آلمان سبز هستند. رشد اين گونه بام ها در ايالات متحده روز به روز در حال افزايش است اگرچه هنوز اين گرايش در اروپا به رويه اي معمول تبديل نشده و فقط ساختمان هاي خاص را در بر مي گيرد.

تاریخچه روف گاردن

بام ها اگر چه جز ضروري يك ساختمان مي باشند اما امروزه جدا از نقش اصلي آنها بعنوان محافظ ساختمان در برابر باران و برف و جلوگيري از هدر رفت گرما، مي توانند به عنوان يك جز زيباشناسي در ساختمان نقش داشته باشند. در اين ميان بامهاي تخت معمولا فاقد ملاحظات زيبايي شناسانه معماري بوده و بنابراين نمي توانند در اغناي ارزش زيبايي و معماري ساختمان ايفاگر نقشي باشند ولي در مقابل، مي توانند به عنوان يك عامل عملكردي در زمينه منظرسازي و فضاي سبز تاثيرات قابل ملاحظه اي در محيط بگذارند.