مقالات

آشنایی با آکالیفا هیسپیدا

آکالیفا

 

نام فارسی: آکالیفا هیسپیدا

نام علمی: ACALYPHA HISPIDA

تیره - خانواده: EUPHORBIACEAE

 

نام گیاه: آکالیفا هیسپیدا - FOX TAIL

مشخصات گیاه: از گياهان چوبي به ارتفاع 30 تا 50 سانتيمتر است. در آکالیفا هیسپیدا برگها طويل ، بيضوي و به رنگ سبز تيره می باشد.

گل: در هيسپيدا گلها، دنباله هاي طويل قرمز يا كرمي به طول 50 سانتيمتر هستند.

مکان: نياز به نور خوب دارد ولي نبايد در مقابل آفتاب باشد، خشكي يا گرماي اضافه بيشتر از 22 درجه سانتيگراد را نميتواند تحمل كند

حداقل دمای مورد تحمل: در نگهداری گیاهان جنس آکالیفا، رطوبت نسبی محیط اثر مثبتی روی حفظ برگ‌ها دارد به همین دلیل رطوبت نسبی منزل باید 65 تا 70 % باشد.

ازدیاد: آکالیفا‌ها بوسیله قلمه ساقه از نوع نیمه خشبی قابل تکثیر هستند.

خاک: خاک مناسب، مخلوطی از دو قسمت خاک برگ و پیت، یک قسمت ماسه و یك قسمت كود دامی پوسیده است.